СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «Центральний Український Кластер «Інжиніринг-Автоматизація–Машинобудування»

1.1. ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «Центральний Український Кластер «Інжиніринг- Автоматизація–Машинобудування» (далі - Спілка) є добровільним об'єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб.

Читати далі

Кодекс Поведінки ЦУК ІАМ

Громадська Спілка функціонує на засадах рівності та толерантного ставлення, незалежно від політичних, релігійних, культурних, расових чи інших переконань, будуючи партнерство з тими хто розділяє місію та цінності Громадської Спілки.

Читати далі

Фінансова політика кластеру ЦУК ІАМ

1.1. Фінансова політика Громадської Спілки "Центральний Український Кластер "Інжиніринг-Автоматизація-Машинобудування" (надалі «Громадська Спілка») проводиться на умовах та в порядку, визначених цією Політикою.

Читати далі